Články / Enviro a zdravie

Ako loviť v slovenských vodách

Ako loviť v slovenských vodách 12. 02. 2019 | 12:47

Údajne dúha v potoku znamená, že nad rybami sa začína zmrákať. Ako tomu je s rybárstvom na Slovensku povedal Katrin Litschko predseda Slovenského rybárskeho zväzu Emanuel Seemann.

Nové prístupy k liečbe rakoviny

Nové prístupy k liečbe rakoviny 6. 02. 2019 | 13:39

Profesor psychológie Robert D. Enright zo Spojených štátov amerických navštívil nedávno Slovensko. Už 30 rokov profesionálne pracuje s témou odpustenia v medziľudských vzťahoch. Jeho názory na morálku sa objavujú aj v jednom z najznámejších svetových časopisov Time. Elene Seeber odpovedal na provokatívnu novinársku otázku, či sa vníma ako moralista či kazateľ.

Ochranou vody za živé rieky

Ochranou vody za živé rieky 17. 12. 2018 | 14:45

Zlepšiť ekologický stav riek a prispieť k ich ochrane. Aj to je cieľom celoeurópskej podpisovej akcie. Viac ako stovka ochranárskych organizácií v nej žiada zachovanie európskej smernice o vodách, o kt ...

Živé podzemie

Živé podzemie 29. 11. 2018 | 11:33

V zimnom období sa mnohé živočíchy sťahujú do podzemia. Elena Seeber sa porozprávala s Michalom Nogom z mimovládnej organizácie SAOLA, ktorá je zapojená do viacerých medzinárodných projektov zameraných ...

Ekonomický rast a životné prostredie

Ekonomický rast a životné prostredie 23. 10. 2018 | 13:05

Ministerstvo životného prostredia odštartovalo v pondelok v Bratislave dvojdňové zasadnutie pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Green Action Programme.

Duševné zdravie v hľadáčiku

Duševné zdravie v hľadáčiku 16. 10. 2018 | 14:16

V roku 1991 vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie 10. október za Svetový deň duševného zdravia. Ako iste tušíte, federácia tak urobila preto, aby sa o tabuizovaných psychických chorobách hovor ...

Kone, budúcnosť krajiny

Kone, budúcnosť krajiny 27. 07. 2018 | 14:57

Kôň bez jazdca je stále koňom, ale jazdec bez koňa je len človekom. Hovorí jeden bonmot. Prvý prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk mal rád kone aj pokojnú atmosféru mestečka Topoľčianky, v k ...

Prvý slovenský pacient s umelým srdcom

Prvý slovenský pacient s umelým srdcom 10. 07. 2018 | 14:36

V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave podstúpil transplantáciu prvý slovenský pacient s umelým srdcom.

Ochrana orlov

Ochrana orlov 4. 06. 2018 | 13:56

Slovensko pristúpilo v roku 1993 k medzinárodnému dohovoru o ochrane biodiverzity. Zaviazali sme sa chrániť vzácne druhy fauny a flóry. Medzi vzácne druhy u nás patria napr. orly. Na našom území sa vys ...

Udržateľné staviteľstvo

Udržateľné staviteľstvo 7. 05. 2018 | 17:07

Dnes sa stavia predovšetkým rýchlo. Málokto si kladie otázku, ako veľmi tým zaťaží životné prostredie alebo ako dlho mu stavba vydrží. V Bratislave sa v apríli konal veľtrh stavebníctva, na ktorom sa p ...

Živé vysielanie
??:??