Články / Enviro a zdravie

Darcov je stále málo

Darcov je stále málo 28. 08. 2019 | 15:59

Problematika darcovstva orgánov, ako aj ich transplantácia, je na Slovensku no i v Európe stále diskutovaná. Téme sa venovala Elena Seeber.

Životné križovatky

Životné križovatky 14. 08. 2019 | 15:17

Už niekoľko rokov môžu najmä mladí ľudia vyhľadať na internete stránku IP-ečko. Za slovnou hračkou sa skrývajú iniciálky názvu Inštitút prijatia a zároveň skratka pre Internetovú poradňu. Založil ju ps ...

Výdavky na bývanie rastú

Výdavky na bývanie rastú 3. 07. 2019 | 15:31

Slovenské domácnosti minú najviac energie na vykurovanie. Potom nasleduje ohrev vody, osvetlenie, varenie a klimatizácia. Vyplýva to z analýzy Slovenskej sporiteľne na základe údajov Eurostatu. Výdavky ...

Na koho myslíš, keď ...

Na koho myslíš, keď ... 12. 04. 2019 | 14:28

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Jej 23. ročník sa nesie v znamení otázky: Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Od 11. do 14. apríla Slovensko zaplav ...

Envirokriminalita na Slovensku narastá

Envirokriminalita na Slovensku narastá 2. 04. 2019 | 14:08

Envirokriminalita narastá aj na Slovensku. Po novom bude preto v boji proti nej nasadených viac odborníkov. Na krajskej úrovni vzniknú špecializované oddelenia a rozšíri sa okruh vyšetrovateľov. Zmeny vítajú aj ochranárske organizácie. Postihovanie páchateľov, ktorí nelegálne rúbu stromy či trávia vtáky je podľa nich problémové. Téme sa venovala Jana Obrancová.

Kam s odpadom

Kam s odpadom 18. 03. 2019 | 16:48

Odpad predstavuje už roky veľkú výzvu nielen pre hospodárstvo, no aj pre domácnosti a jednotlivca ako takého.

Ako loviť v slovenských vodách

Ako loviť v slovenských vodách 12. 02. 2019 | 12:47

Údajne dúha v potoku znamená, že nad rybami sa začína zmrákať. Ako tomu je s rybárstvom na Slovensku povedal Katrin Litschko predseda Slovenského rybárskeho zväzu Emanuel Seemann.

Nové prístupy k liečbe rakoviny

Nové prístupy k liečbe rakoviny 6. 02. 2019 | 13:39

Profesor psychológie Robert D. Enright zo Spojených štátov amerických navštívil nedávno Slovensko. Už 30 rokov profesionálne pracuje s témou odpustenia v medziľudských vzťahoch. Jeho názory na morálku sa objavujú aj v jednom z najznámejších svetových časopisov Time. Elene Seeber odpovedal na provokatívnu novinársku otázku, či sa vníma ako moralista či kazateľ.

Ochranou vody za živé rieky

Ochranou vody za živé rieky 17. 12. 2018 | 14:45

Zlepšiť ekologický stav riek a prispieť k ich ochrane. Aj to je cieľom celoeurópskej podpisovej akcie. Viac ako stovka ochranárskych organizácií v nej žiada zachovanie európskej smernice o vodách, o kt ...

Živé podzemie

Živé podzemie 29. 11. 2018 | 11:33

V zimnom období sa mnohé živočíchy sťahujú do podzemia. Elena Seeber sa porozprávala s Michalom Nogom z mimovládnej organizácie SAOLA, ktorá je zapojená do viacerých medzinárodných projektov zameraných ...

Živé vysielanie
??:??