Články / Enviro a zdravie

Úsmev ako dar pre deti bez rodičov

Úsmev ako dar pre deti bez rodičov 21. 11. 2019 | 12:56

Ako je to s umiestňovaním detí v Centrách pre deti a rodiny vysvetľuje Jozef Mikloško z Nadácie Úsmev ako dar.

Petícia za zákaz hazardu

Petícia za zákaz hazardu 21. 11. 2019 | 12:55

V Bratislave sa pripravuje petícia za zákaz hazardu. Organizujú ju aktivisti, ale s podporným stanoviskom sa hlási aj primátor mesta a starostovia mestských častí. Nie je to taký jednoduchý problém, sv ...

Veselí doktori zabávajú pacientov

Veselí doktori zabávajú pacientov 21. 11. 2019 | 12:54

Združenie Červený nos (Clowndoctors) pôsobí na Slovensku už 15 rokov a venuje sa hlavne návštevám detských kliník, ale aj seniorských zariadení. Čo všetko sa skrýva za maskou klauna vysvetľuje Zuzana A ...

Darcov je stále málo

Darcov je stále málo 28. 08. 2019 | 15:59

Problematika darcovstva orgánov, ako aj ich transplantácia, je na Slovensku no i v Európe stále diskutovaná. Téme sa venovala Elena Seeber.

Životné križovatky

Životné križovatky 14. 08. 2019 | 15:17

Už niekoľko rokov môžu najmä mladí ľudia vyhľadať na internete stránku IP-ečko. Za slovnou hračkou sa skrývajú iniciálky názvu Inštitút prijatia a zároveň skratka pre Internetovú poradňu. Založil ju ps ...

Výdavky na bývanie rastú

Výdavky na bývanie rastú 3. 07. 2019 | 15:31

Slovenské domácnosti minú najviac energie na vykurovanie. Potom nasleduje ohrev vody, osvetlenie, varenie a klimatizácia. Vyplýva to z analýzy Slovenskej sporiteľne na základe údajov Eurostatu. Výdavky ...

Na koho myslíš, keď ...

Na koho myslíš, keď ... 12. 04. 2019 | 14:28

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Jej 23. ročník sa nesie v znamení otázky: Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Od 11. do 14. apríla Slovensko zaplav ...

Envirokriminalita na Slovensku narastá

Envirokriminalita na Slovensku narastá 2. 04. 2019 | 14:08

Envirokriminalita narastá aj na Slovensku. Po novom bude preto v boji proti nej nasadených viac odborníkov. Na krajskej úrovni vzniknú špecializované oddelenia a rozšíri sa okruh vyšetrovateľov. Zmeny vítajú aj ochranárske organizácie. Postihovanie páchateľov, ktorí nelegálne rúbu stromy či trávia vtáky je podľa nich problémové. Téme sa venovala Jana Obrancová.

Kam s odpadom

Kam s odpadom 18. 03. 2019 | 16:48

Odpad predstavuje už roky veľkú výzvu nielen pre hospodárstvo, no aj pre domácnosti a jednotlivca ako takého.

Ako loviť v slovenských vodách

Ako loviť v slovenských vodách 12. 02. 2019 | 12:47

Údajne dúha v potoku znamená, že nad rybami sa začína zmrákať. Ako tomu je s rybárstvom na Slovensku povedal Katrin Litschko predseda Slovenského rybárskeho zväzu Emanuel Seemann.

Živé vysielanie
??:??