Články / Enviro a zdravie

Ekonomický rast a životné prostredie

Ekonomický rast a životné prostredie 23. 10. 2018 | 13:05

Ministerstvo životného prostredia odštartovalo v pondelok v Bratislave dvojdňové zasadnutie pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Green Action Programme.

Duševné zdravie v hľadáčiku

Duševné zdravie v hľadáčiku 16. 10. 2018 | 14:16

V roku 1991 vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie 10. október za Svetový deň duševného zdravia. Ako iste tušíte, federácia tak urobila preto, aby sa o tabuizovaných psychických chorobách hovor ...

Kone, budúcnosť krajiny

Kone, budúcnosť krajiny 27. 07. 2018 | 14:57

Kôň bez jazdca je stále koňom, ale jazdec bez koňa je len človekom. Hovorí jeden bonmot. Prvý prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk mal rád kone aj pokojnú atmosféru mestečka Topoľčianky, v k ...

Prvý slovenský pacient s umelým srdcom

Prvý slovenský pacient s umelým srdcom 10. 07. 2018 | 14:36

V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave podstúpil transplantáciu prvý slovenský pacient s umelým srdcom.

Ochrana orlov

Ochrana orlov 4. 06. 2018 | 13:56

Slovensko pristúpilo v roku 1993 k medzinárodnému dohovoru o ochrane biodiverzity. Zaviazali sme sa chrániť vzácne druhy fauny a flóry. Medzi vzácne druhy u nás patria napr. orly. Na našom území sa vys ...

Udržateľné staviteľstvo

Udržateľné staviteľstvo 7. 05. 2018 | 17:07

Dnes sa stavia predovšetkým rýchlo. Málokto si kladie otázku, ako veľmi tým zaťaží životné prostredie alebo ako dlho mu stavba vydrží. V Bratislave sa v apríli konal veľtrh stavebníctva, na ktorom sa p ...

Miznúci les

Miznúci les 6. 04. 2018 | 13:22

Slovensko sa za posledné dekády stalo jedným z najväčších vývozcov dreva v Európe, žiaľ smutným faktom je, že naše drevo mizne aj z oblastí s vzácnym lesným porastom, dokonca aj z lokality Unesco na vý ...

Bio ochrana pôdy a plodín

Bio ochrana pôdy a plodín 27. 02. 2018 | 13:58

Väčšina slovenských farmárov chráni svoju úrodu pred škodcami či chorobou chemickým postrekom. Pri tom nastupujú do popredia nové trendy v starostlivosti o pôdu a plodiny.

Štát bude môcť vyvlastňovať súkromné pozemky s envirozáťažami

Štát bude môcť vyvlastňovať súkromné pozemky s envirozáťažami 9. 02. 2018 | 14:36

Štát bude môcť vyvlastňovať súkromné pozemky, na ktorých sa nachádzajú environmentálne záťaže a ich majitelia nesúhlasia s ich odstránením. Odobrila to Národná rada, keď 101 poslancov schválilo v skrát ...

Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj 26. 01. 2018 | 13:52

Národný park Slovenský raj patrí k najkrajším národným parkom v strednej Európe. Na rozlohe vyše 13 000 hektárov chráni unikátne lúky s najväčším počtom chránených rastlín na štvorcový meter, krasové p ...

Živé vysielanie
??:??