Stavajme na drobných víťazstvách

História a spoločnosť

Stavajme na drobných víťazstvách

17. 04. 2017 00:01

 V slovenskom registri hemofílie, ktorý ako jeden z prvých  registrov tohto druhu  v Európe už od r. 1993 v komputerizovanej podobe poskytuje informácie o incidencii, prevalencii,  morbidite a mortalite, ale aj úrovni liečby hemofílie a krvácavých chorôb na Slovensku sa nachádzajú i údaje o Mariánovi Hatalovi. To, čo by ste sa však o tomto pacientovi a zároveň slovenskom spisovateľovi nedočítali, sa teraz dozviete od nás. Pozývame vás na autorské čítanie i k reflexii o živote hemofilika.

Marián_Hatala
Stiahnuť audio súbor

Elena Seeber Foto: Goethe Institut, Kay Zeisberg

Živé vysielanie
??:??