Ako verí Slovensko

História a spoločnosť

Ako verí Slovensko

20. 10. 2017 13:03

Juraj Majo z Katedry humánnej geografie a demografie Univerzity Komenského v Bratislave skúmal regióny Slovenska z hľadiska religiozity. Je podľa neho evidentné, že obyvatelia nie sú v každom kúte Slovenska rovnako veriaci. Orava je dodnes synonymom katolíckej viery a niekdajšie banícke oblasti zasa vykazujú po protestantskej minulosti nápadne vysoké čísla obyvateľov bez vyznania. Téme religiozity Slovákov sa venovala Elena Seeber.

Religiozita_SK
Stiahnuť audio súbor

Elena Seeber Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??