NAŠI A SVETOVÍ - Pavol Čekan, vedec, venuje sa výskumu rakoviny

Naši a svetoví

NAŠI A SVETOVÍ -  Pavol Čekan, vedec, venuje sa výskumu rakoviny

27. 04. 2017 12:05

 Pred dvadsiatimi rokmi chcel veľmi študovať medicínu , dnes je rád, že mu to aj napriek odchodu do sveta ,osud nedovolil. Sústredil svoju pozornosť na biochémiu spojenú s výskumom rakoviny a dnes je Pavol Čekan , rodák z Prešova , úspešným vedcom v USA. Je autorom mnohých patentov, ktoré by chcel zužitkovať aj na Slovensku. O svojej ceste do USA, cez Veľkú Britániu a Island porozprával Ľubici Hargašovej

RSI_170427_N a S_P_Čekan
Stiahnuť audio súbor

V USA našiel vedec Pavol Čekan, spolu s manželkou Marínou, mimochodom učiteľkou slovenčiny a histórie , všetko čo im po odchode zo Slovenska chýbalo na Islande. Narodili sa im postupne traja chlapci a otvorili sa aj nové možnosti, nielen na Rockefellerovej univerzite.

RSI_170427_N a S_Pavol Čekan_2
Stiahnuť audio súbor

Ak sa podarí Pavlovi Čekanovi vybudovať na Slovensku diagnostické centrum pre liečbu rakoviny, bude to veľký úspech nielen preňho, ale aj pre našu krajinu.

Ľubica Hargašová Foto: archív P.Č.

Živé vysielanie
??:??