Súťaž - BRATISLAVA – 1. kolo

Súťaž

Súťaž  - BRATISLAVA – 1. kolo

10. 01. 2019 11:20

Aj v roku 2019 s nami môžete súťažiť a získať pekné ceny. V marci oslávi naše hlavné mesto významné jubileum. Preto tohtoročný súťažný cyklus BRATISLAVA bude venovaný metropole na Dunaji. Ponúkneme Vám pestré informácie o meste s bohatou históriou, jedinečnou polohou či zaujímavou gastronómiou. V 10. kolách budeme hovoriť o unikátoch, zavítame na netradičné miesta a prezradíme Vám aj viaceré bratislavské rekordy. Prvé kolo s názvom HISTORICKÁ BRATISLAVA sa zameriava nielen na dejinné míľniky, ale aj na súčasnosť a naznačí tiež víziu do budúcnosti.

Bratislava s necelým pol miliónom obyvateľov patrí k najmladším hlavným mestám Európy a pritom k mestám s bohatou históriou. Jej poloha v srdci Európy na brehu rieky Dunaj predurčila Bratislavu, aby sa stala križovatkou a cieľom obchodných ciest, strediskom mnohých kultúr. Tak ako ľudský život prináša radosti i starosti aj naša metropola si vo svojej histórii prešla viacerými vzostupmi i pádmi. Svoju pečať tu zanechali Kelti, Rímania i Slovania. Územie dnešnej Bratislavy bolo významným centrom už v staršej dobe železnej. Prvá písomná zmienka o Bratislave je z roku 907, kedy sa pri Hrade odohrala bitka medzi maďarskými družinami a bavorským vojskom.

Významným medzníkom v histórii Bratislavy je rok 1291. Kráľ Ondrej III. totiž vtedy udelil mestu kráľovské výsady. Na základe dekrétu Žigmunda Luxemburského zo začiatku 15. storočia sa Bratislava zaradila medzi slobodné kráľovské mestá.

V roku 1536 sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska. Mesto obchodníkov, remeselníkov a vinohradníkov sa stalo sídlom panstva i cirkvi. Do roku 1830 bolo v Dóme svätého Martina korunovaných desať kráľov, jedna kráľovná a sedem kráľových manželiek.

Významné zmeny priniesol koniec prvej svetovej vojny v novembri 1918. Rozpadlo sa Rakúsko-Uhorsko, vznikla Československá republika a mesto doteraz nazývané Pressburg, Pozsony, Prešporok bolo pričlenené ako hlavné mesto Slovenska k Československu. Nové pomenovanie mesta bolo schválené v marci 1919. Na mape Európy sa objavila Bratislava.

Bratislavu priamo zasiahli aj udalosti druhej svetovej vojny. Pri bombardovaní mesta americkým letectvom 16. júna 1944 bola zničená predovšetkým rafinéria Apollo, no zasiahnuté boli aj obytné štvrte. Od júna 1944 do apríla 1945 bola v meste vojnová situácia, Bratislava bola v rukách nemeckej armády. Našu metropolu oslobodila Sovietska armáda 4. apríla 1945.

Dôležitým pre Bratislavu bol aj rok 1968, kedy bol v priestoroch Bratislavského hradu podpísaný zákon o Československej federácii a Bratislava sa stala hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky.

Od roku 1993 je Bratislava hlavným mestom samostatného Slovenska. A jej multietnický a multinárodnostný charakter pretrváva.

Bratislava je najnavštevovanejším miestom na Slovensku. Ročne si jej krásy príde pozrieť viac ako milión domácich i zahraničných turistov. Tých je najviac z Česka a Nemecka. Lákajú ich najmä historické pamiatky - Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Primaciálny palác, Michalská veža, Stará radnica, ale aj jedinečná atmosféra.

Súťažná otázka 1.kola.

V ktorom roku získala Bratislava svoje súčasné meno?

Vaše odpovede čakáme do konca januára na adrese:

Rozhlas a televízia Slovenska,

Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia,

Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovensko.

Využiť môžete aj elektronickú poštu - náš redakčný email je rsi_slovak@rtvs.sk . Výhercu, ktorý získa pekný obraz Bratislavy, vyžrebujeme v nedeľu 3. februára.

BRATISLAVA_1. kolo_web
Stiahnuť audio súbor

Branislav Grman

Živé vysielanie
??:??