Súťaž - BRATISLAVA – 3. kolo

Súťaž

Súťaž - BRATISLAVA – 3. kolo

08. 03. 2019 12:21

Dunaj, to je pre Bratislavčana nielen živel, rútiaci sa z útrob nemeckého Čierneho lesa, ale je to aj architektúra okolitých štvrtí, sú to jeho mosty, je to plavba po ňom i doprava cezeň, je to celý rad športov, je to trávenie voľného času, je to otužovanie, je to promenáda tiahnuca sa po oboch brehoch, je to obava pred povodňami, ľadovými kryhami i problémy spojené s extrémnym suchom.

Na pravom brehu si robil Dunaj až do čias cisára Jozefa II s priľahlou krajinou čo chcel. Tesne pred Prešporkom sa rieka rozlievala do Panónskej nížiny a cez celý starovek a stredovek premieňala terén na slepé ramená, bočné prúdy, meandre, zátoky a mokrade. Z pevnej pôdy si vytvárala ostrovy, ktoré pri veľkej vode zase strhávala. Hlavný tok sa takto presúval z miesta na miesto. V mestskom múzeu sú vystavené dobové mapy, na ktorých je vidno, že Petržalka bola akýmisi prírodnými vnútrozemskými Benátkami. Cisár Jozef II spevnil hrádze, ale s vytvorením prvého pontónového mosta, ktorý sa na zimné obdobie musel rozoberať, sa čakalo až do korunovácie cisárovnej Karolíny Augusty. Prvého mosta cez Dunaj sa Bratislava dočkala v roku 1891. Bol to kovový most, ktorým okrem cesty a chodníka, viedla aj železnica. Petržalský breh bol už pevninou a Prešporok sa stal moderným prístavom a priemyselným mestom svojej éry. Brehy Dunaja v Bratislave spája v súčasnosti 5 mostov. Smerom po prúde sú to most Lafranconi, most SNP, Starý most, most Apollo a Prístavný most. Dvoma z nich vedie diaľnica, jedným železnica a všetkými je možné prejsť po cyklistickej lávke. Za otca bratislavských mostov býva označovaný jeden z najvýznamnejších slovenských projektantov mostov, Miroslav Maťaščík. Je autorom projektu Mosta Apollo, rekonštrukcie Starého mosta a podieľal sa aj na projektoch Prístavného mosta a Mosta Lafranconi. Oblúkový most Apollo i jeho autor Miroslav Maťaščík boli ocenení viacerými domácimi aj medzinárodnými vyznamenaniami. Pri jeho stvárnení sa autor inšpiroval španielskym architektom Santiagom Calatravom. Jeho stavba prebiehala pri ľavom brehu Dunaja a jeho otáčanie na druhý breh bolo v lete roku 2005 skutočným divadlom pre zvedavých Bratislavčanov.

Dunaj to sú aj povodne. Jednou z najväčších bola tá z roku 1850. Rieka prinášala aj ľadové kryhy z Álp. V marci 1956 však Dunaj tak zamrzol, že nahromadené kryhy vážne ohrozili existenciu vtedy jediného mosta. Pevný ľad na Dunaji občas umožňoval obyvateľom Prešporka prechádzať sa od jedného brehu na druhý. Bolo však treba nájsť odvážlivca, ktorý bol ochotný za štedrú odmenu dať do hry svoj vlastný život a vyskúšať pevnosť ľadu ako prvý.

S príchodom jari sa ľady roztopia a na Dunaji sa slávi rituál takzvaného odomkýnania rieky. Táto tradícia je na bratislavskom toku Dunaja prevažne záležitosťou kanoistov a kajakárov. V júni sa ale každoročne konajú oslavy Slnovratu, a na tých sa zúčastňujú všetci - starí, mladí, športovci, umelci i ochranári.

Spomedzi najkrajších zákutí v Bratislave mnohé priamo súvisia s Dunajom. Z výšky 85 metrov, v ktorej sa nachádza reštaurácia Ufo, zakomponovaná do stavby mosta SNP, možno pozorovať takmer celú Bratislavu. Prechádzkou po pravom brehu je možné dostať sa z historického Sadu Janka Kráľa, cez dunajské lužné lesy až do Čunova, kde sa vyníma veľkolepá stavba jedného z najmladších európskych múzeí moderného umenia Danubiana.

Súťaž - BRATISLAVA – 3. kolo
Stiahnuť audio súbor

Súťažná otázka 3. kola

Koľko mostov cez Dunaj je v súčasnosti v Bratislave?

Vaše odpovede čakáme do konca marca na adrese:

Rozhlas a televízia Slovenska,

Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia,

Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovensko.

Využiť môžete aj elektronickú poštu - náš redakčný email je rsi_slovak@rtvs.sk . Výherca získa pekný obraz Bratislavy.


Branislav Grman Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??