Prieskum o novodobej histórii

Téma dňa

Prieskum o novodobej histórii

12. 06. 2018 12:16

Sociologické ústavy SAV a českej Akadémie vied pripravili v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a Centrom pre výskum verejnej mienky prieskum medzi Slovákmi a Čechmi o vnímaní najdôležitejších udalostí v období 20. a 21. storočia. Zber dát sa realizoval v prvej polovici marca 2018. Na Slovensku odpovedalo na otázky 1012 respondentov vo veku od 18 rokov a v Českej republike 1061 respondentov starších ako 15 rokov.

Prieskum o novodobej histórii
Stiahnuť audio súbor

Zdroj: RTVS

Lucia Osvaldová Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??