Vypálenie Kališťa

História a spoločnosť

Vypálenie Kališťa

26. 03. 2020 18:00

Dedinský život v rázovitých obciach chránených slovenskými horami vždy sprevádzali Boh, dom a chlieb. V príbytkoch sa odohrávali dejiny rodín, smiech i smútok, hlavne však skromnosť, vzájomná úcta a výchova generácii. Dediny kráčajú svojou prirodzenou cestou v čase, prerastajú v mestá, alebo aj zaniknú... Živá história Kališťa skončila za jediný deň počas II. svetovej vojny. 18. marec 1945 sa zapísal do kroniky ako posledný a najtragickejší v celej histórii tejto malej horskej osady. Premenila sa na spálenisko len pár týždňov pred definitívnou porážkou fašizmu.

200326_Kalište
Stiahnuť audio súbor


Jozef Bohunický Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??