Nežná revolúcia

Nežná revolúcia

17.november je štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Deň boja za slobodu a demokraciu bol vyhlásený na pamäť udalostí, ktoré vstúpili do našich dejín pod názvom Nežná revolúcia. 31. výročie týchto dní si v Kapitolách z histórie pripomíname rozhovorom s vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV PhDr. Vlastou Jaksicsovou.

201119_Nežná revolúcia

Autor: Jozef Bohunický, RTVS

Jozef Bohunický, foto: tasr