Vianočné piesne po rusínsky

Osobnosti

Vianočné piesne po rusínsky

27. 12. 2019 12:07

Piati chlapi zo Šambrona spievajú viachlasne doma v Šambrone, ale aj po susedných obciach. Ich vianočné CD putovalo nedávno aj slovenskej poslucháčke zo Spojených štátov amerických. ,,Šambriňci" po rusínsky zaspievali a o sebe viac povedali redaktorke Zuzane Botíkovej.

Šambriňci


Elena Seeber

Živé vysielanie
??:??