Zo zahraničia sa dá hlasovať poštou

Zo zahraničia sa dá hlasovať poštou

Hlasovať v januárovom referende sa dá aj zo zahraničia, a to v predstihu zaslaním hlasovacieho lístka poštou. Treba o to však požiadať do piatka (2. 12.). Ak chcú v referende hlasovať občania s trvalým pobytom v SR, musia sa ozvať svojej obci, tí bez trvalého pobytu žiadajú Ministerstvo vnútra SR.

Požiadať o voľbu poštou sa dá elektronicky aj listom. Volič s trvalým pobytom v SR zašle žiadosť na adresu obce, v ktorej má trvalý pobyt, a volič bez trvalého pobytu na adresu MV.

Vzor žiadosti, ako aj adresa MV sú zverejnené na webe rezortu. Tým, ktorí včas požiadajú o voľbu poštou, zašle obec, respektíve ministerstvo vnútra, najneskôr 35 dní predo dňom konania sa referenda obálky a hlasovací lístok.

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo "nie". Potom ho vloží do obálky na hlasovanie, ktorú následne vloží do návratnej obálky označenej heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL". Na nej musí byť adresa sídla obecného úradu obce (respektíve sídla MV) ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Obálky treba poslať tak, aby boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň pred referendom, čiže 20. januára 2023. Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť v parlamentných voľbách, čiže musí byť plnoletý.

Referendum bude 21. januára 2023. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.

Zdroj: TASR

Ingrid Slaninková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame