Ako chutí moc prezidenta

Spoločnosť

Ako chutí moc prezidenta

06. 03. 2019 15:37

Hlava Slovenskej republiky podľa ústavy zvoláva ustanovujúcu schôdzu parlamentu po voľbách, môže rozpustiť parlament, ak v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschváli jej programové vyhlásenie. Okrem toho prezident vymenúva a odvoláva premiéra a ďalších členov vlády a vymenúva aj vyšších štátnych funkcionárov v prípadoch, keď to ustanoví zákon. Za svoj výkon poberá prezidentský plat zodpovedajúci štvornásobku platu poslanca. Ako sa vyvíjali kompetencie prezidenta v slede rokov zisťovala Elena Seeber.

Prezidentské_voľby_2diel

Elena Seeber Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??