Pribudli muži, ktorí poberali materské

Pribudli muži, ktorí poberali materské

Na Slovensku postupne rastie počet mužov, ktorí poberajú materské. Zatiaľ čo v roku 2018 priemerne poberalo túto dávku 12.836 mužov, vlani sa ich počet vyšplhal na 18.002, to je nárast o 40,2 %. V prípade žien poberalo vlani túto dávku 64.058 osôb, čo predstavuje nárast o 724.

Rodičovská dovolenka je nástroj rodinnej politiky, ktorý umožňuje obidvom rodičom podieľať sa na starostlivosti o dieťa a na jeho výchove po ukončení materskej dovolenky. Môže prispieť k spravodlivejšiemu rozdeleniu neplatenej práce v domácnosti medzi rodičmi a k odstráneniu prípadných nerovností v miere ich participácie na trhu práce. Pozitívnou správou preto je, že počet poberateľov materského v prípade mužov postupne rastie.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR