Bodovali Pán Sova, Hlavička a Argonauti

Bodovali Pán Sova, Hlavička a Argonauti

Slávnostný večer spojený s vyhlásením výsledkov ukončil v stredu (30. 9.) 11. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok - Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. Odborná porota a detské poroty zložené zo žiakov základných škôl Piešťanského okresu ocenili víťazov v troch súťažných kategóriách.

Odborná porota ocenila v kategórii monologických rozprávok Pána Sovu autora Arnolda Lobla v réžii Oľgy Janíkovej. V kategórii rozprávkových rozhlasových hier si víťazstvo odniesla hra Hlavička podľa textu Juraja Raýmana v réžii Róberta Horňáka a v kategórii rozhlasových hier pre rodinu odborná porota prisúdila víťazstvo hre Argonauti podľa knihy Viliama Klimáčka v réžii Táne Tadlánkovej.

V hodnotení detskej poroty patrí víťazstvo v kategórii monologických rozprávok titulu Líza, mačka z Trojice od Jána Uličianskeho v réžii Táne Tadlánkovej, v kategórii rozprávkových rozhlasových hier aj u detí bodovala Hlavička a v kategórii rozhlasových hier pre rodinu detská porota rozhodla o víťazstve hry Tajomstvo príborníka v réžii Horňáka, autorkou textu je Kathy Kacer.

Jedenásty ročník festivalu vznikol vďaka spolupráci RTVS, Mestskej knižnice mesta Piešťany, mesta Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR