Rok 2020 horší, ako očakávalo

Rok 2020 horší, ako očakávalo

Až 67 percent obyvateľstva Slovenska považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2020 za horší, ako očakávalo na jeho začiatku. Najčastejším dôvodom nespokojnosti bola pandémia ochorenia COVID-19 a ňou spôsobená nálada v spoločnosti. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight. Za lepší, ako si myslela na jeho začiatku, považuje rok 2020 len menej ako desatina slovenskej populácie. Pre približne štvrtinu obyvateľstva bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2020. Ide o zmenu trendu z rokov 2017 až 2019, keď väčšinu ľudí rok príjemne prekvapil. Podiel pozitívneho hodnotenia uplynulého roka pritom každý rok mierne rástol. Podobne rok hodnotia všetky sociálne skupiny. Prieskum realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov na prelome novembra a decembra.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR