Obrovský záujem o linky pomoci

Obrovský záujem o linky pomoci

Ľudia v dôsledku pandémie kontaktujú linky pomoci trojnásobne viac. V súčasnom období stúpol počet kontaktov ľudí po strate blízkych a ľudí v existenčnom strese v dôsledku ekonomických dopadov, približuje Liga za duševné zdravie.

Linka pomoci obetiam násilia uvádza, že až 68 percent kontaktov v roku 2020 bolo spojených s témou domáceho násilia, v rôznych formách. Špecifickou situáciou, ktorú priniesla pandémia, bolo zanedbávanie starostlivosti o seniorov.
Rovesnícka poradňa, ktorú ponúka Linka detskej dôvery, zaznamenala nárast najmä v oblasti rodinných vzťahov a rodinného násilia. Problémy pritom nie sú iné oproti nepandemickej situácii, ale sú závažnejšie. Po obnovení školskej dochádzky očakáva ďalší nárast problémov spôsobených napríklad rôznou úrovňou dištančného vzdelávania či nárokov učiteľov.
Tím poradcov občianskeho združenia IPčko počas roka riešil viac ako 8000 kontaktov s myšlienkami na samovraždu a viac ako 3000 suicidálnych pokusov, pritom išlo často o mladých ľudí. Pre najťažšie situácie zriadili Krízový intervenčný tím, ktorý funguje výjazdovo a na pomoc pre krízové situácie spojené s pandémiou vznikla Krízová linka pomoci. Psychologickú podporu na nej často hľadajú aj zdravotníci, ktorí sú vyčerpaní z extrémne náročnej práce a sú v akútnej kríze. Počas pandémie spustilo IPčko aj projekt Dobrá linka, kde poskytujú aj poradenstvo pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v posunkovej reči.

V roku 2020 linky spoločne riešili viac ako 170.000 kontaktov od ľudí hľadajúcich pomoc a podporu. Zástupcovia liniek pomoci upozorňujú, že na pomoc viac ľuďom im chýbajú peniaze.
Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR