EURO 2020
EURO 2020

Generiká by nám ušetrili finančné prostriedky

Generiká by nám ušetrili finančné prostriedky

Podľa Analýzy stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov, ktorú pripravil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, by Slovensko mohlo ušetriť 59 až 77 miliónov eur ročne, ak by sa zvýšila spotreba generických a biosimilárnych liekov. Podľa inštitútu však chýbajú opatrenia, ktoré by zvýšenie spotreby podporili. Pozitívne, naopak, INEKO hodnotí vývoj vstupu nových biosimilárnych liekov na trh. Rezort zdravotníctva analýzu komentoval s tým, že mnohé z opatrení, ktoré navrhuje INEKO, sú podľa rezortu súčasťou novely zákona 363/2011. Ide napríklad o zrušenie tzv. fixného doplatku poistenca, respektíve ponechanie výnimky na lieky, kde nie je potenciál na vstup konkurenčných liekov na trh.

Zdroj: TASR


Elena Seeber Foto: TASR