Opatrenia postihnú 95 % podnikateľov

Opatrenia postihnú 95 % podnikateľov

Negatívny vplyv vládnych opatrení v súvislosti s druhou vlnou ochorenia COVID-19 očakáva 95 % malých a stredných podnikov. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Slovak Business Agency. Takmer 42 % firiem začína prispôsobovať poskytovanie služieb novým potrebám trhu, alebo investujú vlastné rezervy z minulosti. Takmer štvrtina kráti úväzky svojim zamestnancom a rovnaké percento podnikateľov pripravuje prepúšťanie zamestnancov. Dotýka sa to najčastejšie podnikateľov z oblasti stravovacích služieb.

Zdroj: TASR

Ingrid Slaninková Foto: TASR