Herec
Herec

Súťaž 1. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 1. kolo – Klenoty UNESCO

V magickom roku 2020 by sme Vás chceli previesť slovenskými lokalitami svetového kultúrneho významu. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, teda UNESCO, od roku 1975 oficiálne pracuje na tom, aby sa kultúrne výdobytky na celom svete uchovávali pre budúce generácie. Výnimkou nie je ani Slovensko, ktoré má na zozname svetového dedičstva aktuálne sedem pamiatok hmotného a prírodného dedičstva a sedem pamiatok nehmotného dedičstva.

súťaž_UNESCO_1kolo

Súťažná otázka 1. kola znie:

Napíšte nám aspoň jednu UNESCO pamiatku, ktorú môžete navštíviť na Spiši.

Vaše odpovede zasielajte do konca januára poštou alebo elektronicky na našu adresu:

RTVS

Rádio Slovakia Internacional

Krajanská redakcia

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

Slovensko

E-mail: rsi_slovak@rtvs.sk

Správne odpovede odmeníme peknými vecnými cenami.

Výherkyňou 1. kola sa stala pani Katarína Chapuis z Francúzska. Srdečne gratulujeme!


Elena Seeber Foto: TASR