Súťaž 3. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž

Súťaž 3. kolo – Klenoty UNESCO

12. 03. 2020 14:28

S klenotnicou pamiatok svetového dedičstva, do ktorej dnes nazrieme, sa prenesieme do legendami opradeného stredoveku. Vyberieme sa pod Vysoké Tatry do regiónu Spiš, kde sa majestátne rozprestiera nielen starý hrad, no i úchvatný kostol sídelného biskupa. Navštívime ich s kolegyňou Elenou Seeber.

súťaž_UNESCO_3kolo
Stiahnuť audio súbor

Súťažná otázka 3. kola znie:

Ktoré záhadné dámy a prípadne kde sa dodnes údajne zjavujú na Spiši?

Vaše odpovede zasielajte do konca marca poštou alebo elektronicky na našu adresu:

RTVS

Rádio Slovakia Internacionál

Krajanská redakcia

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

Slovensko

E-mail: rsi_slovak@rtvs.sk

Facebook: RSI.SVK

Twitter: @RSI_SLOVAK

Správne odpovede odmeníme peknými vecnými cenami.

Elena Seeber Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??