Herec
Herec

Súťaž 3. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 3. kolo – Klenoty UNESCO

S klenotnicou pamiatok svetového dedičstva, do ktorej dnes nazrieme, sa prenesieme do legendami opradeného stredoveku. Vyberieme sa pod Vysoké Tatry do regiónu Spiš, kde sa majestátne rozprestiera nielen starý hrad, no i úchvatný kostol sídelného biskupa. Navštívime ich s kolegyňou Elenou Seeber.

súťaž_UNESCO_3kolo

Súťažná otázka 3. kola znie:

Ktoré záhadné dámy a prípadne kde sa dodnes údajne zjavujú na Spiši?

Vaše odpovede zasielajte do konca marca poštou alebo elektronicky na našu adresu:

RTVS

Rádio Slovakia Internacional

Krajanská redakcia

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

Slovensko

E-mail: rsi_slovak@rtvs.sk

Facebook: RSI.SVK

Twitter: @RSI_SLOVAK

Správne odpovede odmeníme peknými vecnými cenami.

Výherkyňou 3. kola sa stala pani Anna Sofia Jedrysek z Českej republiky. Srdečne gratulujeme!

Elena Seeber Foto: TASR