Súťaž 5. kolo - Klenoty UNESCO

Súťaž 5. kolo - Klenoty UNESCO

Klenotnica UNESCO pamiatok na Slovensku nám doposiaľ ukázala svoje materiálne skvosty, no ukrýva sa v nej aj nádherná príroda. Ďalšie tri časti našej súťaže preto zamierime vašu pozornosť na svetové prírodné dedičstvo. Na Slovensku je známych vyše 7100 jaskýň, voľne prístupných verejnosti bez sprievodcu ich je 30. Na vlastnej koži môžu turisti zažiť aj krásu šiestich slovenských jaskýň, ktoré boli zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. S Elenou Seeber teraz objavíme ľadové kráľovstvo ukryté v Slovenskom raji.

súťaž_UNESCO_5kolo

Súťažná otázka 5. kola znie:

Koľko metrov kubických ľadu je v Dobšinskej ľadovej jaskyni?

Vaše odpovede zasielajte do konca mája poštou alebo elektronicky na našu adresu:

RTVS

Rádio Slovakia Internacional

Krajanská redakcia

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

E-mail: rsi_slovak@rtvs.sk

Facebook: RSI.SVK

Twitter: @RSI_SLOVAK

Správne odpovede odmeníme peknými cenami.

Výhercom 5. kola sa stal pán Radoslav Jacečko z Veľkej Británie. Srdečne blahoželáme k výhre!


Elena Seeber Foto: TASR