Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Súťaž 8. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 8. kolo – Klenoty UNESCO

V rámci tohtoročnej poslucháčskej súťaže Klenoty Unesco sme Vám doteraz predstavili hmotné a prírodné dedičstvo svetového významu. V posledných troch častiach sa budeme venovať nehmotnému dedičstvu: čaká nás fujara, bábkové divadlo a drotárstvo. V 8. kole Vám povieme o prvom slovenskom zápise v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, od ktorého už uplynulo 15 rokov. Ôsmy súťažný diel pripravila Elena Seeber.

sútaž_UNESCO_8kolo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Súťažná otázka 8. kola znie:

K čomu prirovnávali v minulosti a ešte aj dnes zvyknú fujaristi prirovnávať fujaru?

Vaše odpovede zasielajte do konca októbra poštou alebo elektronicky na našu adresu:

RTVS

Rádio Slovakia Internacional

Krajanská redakcia

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

Slovensko

E-mail: rsi_slovak@rtvs.sk

Facebook: RSI.SVK

Twitter: @RSI_SLOVAK

Správne odpovede odmeníme peknými vecnými cenami.

Výherkyňou 8. kola sa stala pani Zuzana Jurášová-Kozien z Nemecka. Gratulujeme k výhre!

Elena Seeber Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame