Súťaž 5. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 5. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Skutočným historickým pokladom Slovenska sú hrady a zámky. Bohužiaľ, z väčšiny z nich sú dnes už len ruiny a ani netušíme, aké poklady kedysi ukrývali. Stali sa svedkami hrdinských bojov a významných historických udalostí. A takmer všetky sú opradené povesťami a legendami. V piatom kole našej hry Vás zavedieme na východné Slovensko, do regiónu Zamaguria. Tentokrát ale nenavštívime hrad či zámok, ale kláštor. Červený kláštor. A prečo práve tento historický objekt? Pretože tam kedysi žil mních Cyprián, ktorý túžil lietať.

Červený Kláštor leží v blízkosti rieky Dunajec, na štátnej hranici s Poľskom, severovýchodne od Vysokých Tatier. Je bývalým sídlom dvoch mníšskych mužských rádov. V minulosti ho obývala rehoľa kartuziánov a neskôr rehoľa kamaldulov. Tieto mníšske rády na Slovensku už neexistujú, ale inde vo svete ich nájdete aj dnes. Červený Kláštor preslávil mních Cyprián, o ktorom legenda tvrdí, že vedel lietať. Pozná ju množstvo návštevníkov a častokrát je práve prvým impulzom k návšteve múzea. Mních Cyprián ovládal latinčinu, nemčinu, poľštinu a slovenčinu. Po príchode do Červeného kláštora bol v rokoch 1756 až 1775 správcom lekárne, ktorá podľa hodnoverných údajov patrila k najstarším v strednej Európe.

Mních Cyprián bol veľmi múdry a vzdelaný človek. Fascinovali ho okrem iného vtáky, ktorým závidel ich krídla a možnosť lietať až k oblakom. Podľa legendy, Cyprián zostrojil lietajúci stroj, s ktorým vzlietol z najvyššieho vrchu Pienin. Letiaceho mnícha však zbadal anjel a bleskom ho zrazil na zem. Cyprián spadol na poľskej strane Tatier, pri najväčšom plese nazývanom Morské oko. Dodnes tam stojí skala, ktorá nesie meno Mních. Cyprián celý svoj život zasvätil vede, prírode a botanike, jeho najvýznamnejším dielom je Herbár tvorený okolo roku 1766, obsahujúci 283 rastlín z Pienin a Tatier. Originál tohto diela sa nachádza v Prírodovednom múzeu v Bratislave.

Legendu o lietajúcom Cypriánovi preslávila režisérka, scenáristka a spisovateľka Mariana Čengel Solčanská, ktorá ju spracovala vo filmovej a aj knižnej podobe. Legenda sa mladej slovenskej režisérke natoľko vryla do pamäti, že počas celého štúdia filmovej réžie vedela, že s týmto námetom bude raz debutovať. A tak sa aj stalo.

Červený kláštor je obklopený prekrásnou prírodou Pienin. Okrem turistiky a cyklistiky by návštevníci určite nemali vynechať tradičný splav rieky Dunajec na pltiach. No a keďže stred rieky tvorí hranicu medzi Slovenskom a Poľskom, na mieste je aj prechádzka do susednej krajiny cez most ponad rieku.

Súťažná otázka 5. kola:

Kde sa nachádza originál Cypriánovho herbáru v súčasnosti?

Vaše odpovede čakáme do 28.-ho júna na adrese: RTVS, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mlynská dolina 845 45 Bratislava, Slovensko. Adresa elektronickej pošty je rsi_slovak@rtvs. sk . Vyžrebovaný výherca získa pekný obraz.

Víťazkou 4. kola sa stala pani Zuzana Tlelková z Talianska. Srdečne gratulujeme!

5.kolo_Červený Kláštor Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Branislav Grman Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame