Články / Súťaž

Súťaž 6. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 6. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Aj v júli s nami spoznávate najznámejšie legendy a povesti, ktoré sa viažu na slovenské hrady a zámky. Od februára do novembra sa môžete zapojiť do našej hry „Bol raz jeden hrad", ktorá Vás prenesie ni ...

Súťaž 5. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 5. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Skutočným historickým pokladom Slovenska sú hrady a zámky. Bohužiaľ, z väčšiny z nich sú dnes už len ruiny a ani netušíme, aké poklady kedysi ukrývali. Stali sa svedkami hrdinských bojov a významných h ...

Súťaž 4. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 4. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Slovensko je krajina pýšiaca sa množstvom hradov a zámkov. Takmer všetky sú opradené povesťami a legendami. Aj preto sme začiatkom februára odštartovali súťažný cyklus "Bol raz jeden hrad". Až do novem ...

Súťaž 3. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 3. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Začiatkom februára sme odštartovali novú súťažnú hru, nazvanú „Bol raz jeden hrad". Spoznávate s nami najznámejšie legendy a povesti, ktoré sa viažu k slovenským hradom a zámkom. Počas desiatich kôl, o ...

Súťaž  2. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 2. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Začiatkom februára sme odštartovali novú súťažnú hru, nazvanú „Bol raz jeden hrad" v rámci ktorej s nami môžete spoznávať najznámejšie legendy a povesti, ktoré sa viažu na slovenské hrady a zámky. Poč ...

Súťaž  1. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

Súťaž 1. kolo - BOL RAZ JEDEN HRAD

V roku 2021 sme pre vás pripravili novú súťažnú hru, v rámci ktorej s nami spoznáte najznámejšie legendy a povesti, ktoré sa viažu na slovenské hrady a zámky. Počas desiatich kôl, od februára do novem ...

Súťaž 10. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 10. kolo – Klenoty UNESCO

A je tu posledné kolo tohtoročnej poslucháčskej súťaže Rádia Slovakia Internacional Klenoty UNESCO. V klenotnici sme objavili hmotné aj prírodné dedičstvo.

Súťaž 9. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 9. kolo – Klenoty UNESCO

Poslucháčska súťaž Rádia Slovakia Internacionál je v roku 2020 venovaná klenotom UNESCO. Naprieč glóbusom nachádzame jedinečné krásy nehmotného dedičstva ako spev, reč, písmo, tanec, umelecké praktiky, ...

Súťaž 8. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 8. kolo – Klenoty UNESCO

V rámci tohtoročnej poslucháčskej súťaže Klenoty Unesco sme Vám doteraz predstavili hmotné a prírodné dedičstvo svetového významu. V posledných troch častiach sa budeme venovať nehmotnému dedičstvu: ča ...

Súťaž 7. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 7. kolo – Klenoty UNESCO

V siedmom kole nás čaká posledný skvost prírodného kultúrneho dedičstva, po ktorom Vám v mesiacoch október, november a december predstavíme nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Dnes sa však pozrieme na farebnú krásu aj srdce Ochtinskej aragonitovej jaskyne. S mikrofónom ju navštívila Elena Seeber.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame