Články / Súťaž

Súťaž 10. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 10. kolo – Klenoty UNESCO

A je tu posledné kolo tohtoročnej poslucháčskej súťaže Rádia Slovakia Internacional Klenoty UNESCO. V klenotnici sme objavili hmotné aj prírodné dedičstvo.

Súťaž 9. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 9. kolo – Klenoty UNESCO

Poslucháčska súťaž Rádia Slovakia Internacionál je v roku 2020 venovaná klenotom UNESCO. Naprieč glóbusom nachádzame jedinečné krásy nehmotného dedičstva ako spev, reč, písmo, tanec, umelecké praktiky, ...

Súťaž 8. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 8. kolo – Klenoty UNESCO

V rámci tohtoročnej poslucháčskej súťaže Klenoty Unesco sme Vám doteraz predstavili hmotné a prírodné dedičstvo svetového významu. V posledných troch častiach sa budeme venovať nehmotnému dedičstvu: ča ...

Súťaž 7. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 7. kolo – Klenoty UNESCO

V siedmom kole nás čaká posledný skvost prírodného kultúrneho dedičstva, po ktorom Vám v mesiacoch október, november a december predstavíme nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. Dnes sa však pozrieme na farebnú krásu aj srdce Ochtinskej aragonitovej jaskyne. S mikrofónom ju navštívila Elena Seeber.

Súťaž 6. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 6. kolo – Klenoty UNESCO

Svetové prírodné dedičstvo UNESCO je rozmanité. V Spojených štátoch amerických môžete obdivovať národný park Yellow Stone, v Rusku najstaršie jazero na svete Bajkal a na starom kontinente napríklad záp ...

Súťaž 5. kolo - Klenoty UNESCO

Súťaž 5. kolo - Klenoty UNESCO

Klenotnica UNESCO pamiatok na Slovensku nám doposiaľ ukázala svoje materiálne skvosty, no ukrýva sa v nej aj nádherná príroda. Ďalšie tri časti našej súťaže preto zamierime vašu pozornosť na svetové pr ...

Súťaž 4. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 4. kolo – Klenoty UNESCO

Odkaz svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda sa na Slovensku odovzdával z generácie na generáciu a dodnes žije v rôznych kresťanských spoločenstvách. Ich veriaci sa po dlhé storočia stretávali a dodnes stretávajú vo svojich kostoloch. V aktuálnom kole našej súťaže navštívime s kolegyňou Elenou Seeber tri unikátne drevené chrámy zapísané do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Vyberieme sa do Hervartova, Ruskej Bystrej a napokon aj do Kežmarku pod Vysokými Tatrami.

Súťaž 3. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 3. kolo – Klenoty UNESCO

S klenotnicou pamiatok svetového dedičstva, do ktorej dnes nazrieme, sa prenesieme do legendami opradeného stredoveku. Vyberieme sa pod Vysoké Tatry do regiónu Spiš, kde sa majestátne rozprestiera niel ...

Súťaž 2. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 2. kolo – Klenoty UNESCO

Začína sa naše spoločné objavovanie klenotov UNESCO. Prvé tri z nich, ktoré vám do apríla predstavíme, sú zapísané na zoznam hmotného kultúrneho dedičstva celosvetového významu. Banská Štiavnica a jej technické pamiatky sa na zoznam dostali v roku 1993. Názov zápisu sa však menil.

Súťaž 1. kolo – Klenoty UNESCO

Súťaž 1. kolo – Klenoty UNESCO

V magickom roku 2020 by sme Vás chceli previesť slovenskými lokalitami svetového kultúrneho významu. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, teda UNESCO, od roku 1975 oficiálne p ...

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame