Sto rokov od Trianonu

Téma dňa

Sto rokov od Trianonu

04. 06. 2020 13:53

Dnes, 4. júna 2020 si pripomíname 100. výročie od podpísania trianonskej mierovej zmluvy, ktorá ako jedna z parížskych mierových zmlúv pomohla nastoliť po prvej svetovej vojne mier v Európe. Zároveň určila nové hranice Maďarska, čím stanovila aj priebeh československo-maďarskej hraničnej čiary ako základ dnešnej slovensko-maďarskej štátnej hranice. Československo, Maďarsko a ostatné nástupnícke štáty Uhorska, zmluva uznala za suverénne štáty so všetkými právami. Slovenskému národu, ktorému po rakúsko-uhorskom vyrovnaní hrozila násilná asimilácia, dala historickú šancu na rozvoj, západnú a demokratickú orientáciu, ktorú dovtedy nemalo. Predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič sa v predvečer výročia stretol na bratislavskom hrade s významnými predstaviteľmi slovenských Maďarov, aby ich ubezpečil o tom, že vláda Slovenskej republiky má na pamäti práva občanov maďarskej národnosti a bude ich ochrane a rozvoju venovať pozornosť. Vyzval k vzájomnej empatii a porozumeniu všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na národnosť. Súčasťou Memoranda, ktoré odovzdali premiérovi Igorovi Matovičovi predstavitelia Strany maďarskej komunity sú aj požiadavky zmeny preambuly Ústavy, či maďarčina ako úradný jazyk na súdoch. Opozičný Smer SD žiada šéfa kabinetu o vysvetlenie.

200604_TD

Zdroj: RTVS

Marian Kukelka Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??