Preverujú vysoké školy

Preverujú vysoké školy

Slovenská akreditačná agentúra preveruje správy vysokých škôl, ktorým hrozí strata akreditácie. Vysoké školy vypracovali 82 správ, podľa ktorých odstránili nedostatky. Agentúra teraz skúma, či v posudzovaných 172 študijných programoch a 22 právach na habilitačné konanie a konaniach na vymenúvanie profesorov skutočne došlo k náprave.

200727_TD

Autor: RTVS

Katarína Ottová Foto: TASR