Správy RTVS
Správy RTVS

Slovensko čelí žalobe EK za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia      

Slovensko čelí žalobe EK za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia      

Marián Kukelka


Európska komisia žaluje Slovensko pre nedostatočné opatrenia na ochranu ovzdušia. Vyčíta nám opakované prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality vzduchu. Ministerstvo životného prostredia toto rozhodnutie rešpektuje. Dodáva však, že ide o zodpovednosť predchádzajúcich vlád. Ak Európsky súdny dvor žalobu vyhodnotí ako opodstatnenú, hrozí nám vysoká pokuta.

210219_TD_EK_ovzdušie

Zdroj: RTVS

Iveta Michalíková, foto: tasr