KOŠICKÝ VLÁDNY PROGRAM

História

KOŠICKÝ VLÁDNY PROGRAM

09. 04. 2018 10:54

Májová kapitola z histórie Československa je venovaná programovému dokumentu, ktorý 5.apríla 1945 vyhlásila nová vláda a do dejín vstúpil pod názvom Košický vládny program. Deklaroval presadzovanie ľudovej demokracie ako politického systému založeného na spoločnej vláde národného frontu Čechov a Slovákov. Viac o jeho obsahu a význame hovorí doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc. z Historického ústavu SAV.

100 ČSR_Košický vládny program

Jozef Bohunický Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??