Spolupracujeme s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Spolupracujeme s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Radio Slovakia International je jediné médium na Slovensku, ktoré podrobne mapuje život Slovákov v zahraničí. Svojím vysielaním už 22 rokov spája slovenský svet a vďaka cyklu „Slováci vo svete“, ktoré pripravuje každý týždeň do vysielania na Rádio Regina, prináša tieto informácie od roku 2013 aj Slovákom na Slovensku. Vďaka veľkému poslucháčskemu ohlasu sa cyklus vyprofiloval na formát, ktorý je u slovenského poslucháča veľmi obľúbený a najmä cenným zdrojom informácii o významných slovenských osobnostiach vo svete, ale aj o aktivitách krajanov pri zachovaní jazyka, kultúry a tradícii.

Tejto skutočnosti napomáha  aj spolupráca Radio Slovakia International  s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nielen  pri výmene informácii, spoluúčasti na domácich krajanských podujatiach, či organizovaní  výjazdov  za krajanmi do zahraničia, ale aj pri šírení vysielania na webovej stránke úradu.  Obe strany  neustále hľadajú  nové formy spolupráce a snažia sa vytvárať podmienky na prípravu  kvalitného a pre poslucháčov  atraktívneho  informačného bloku s motiváciou prinášať podstatne viac informácií z prostredia slovenských komunít vo svete. A to  nielen vo vysielaní Radio Slovakia Interantional, ale  aj v ďalších  programových službách RTVS.
http://www.uszz.sk/sk/krajania-v-mediach

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame