Články / Projekty

Bratislavské rožky

Bratislavské rožky 25. 04. 2014 | 14:57

Podľa Sybily Mislovičovej z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra nie je spojenie „pravé orechové“ správne. Prichádza zo susedných Čiech a narúša systém ustálených slovných spojení typických pre našu kra ...

Materské a základné školy na Slovensku

Materské a základné školy na Slovensku 16. 04. 2014 | 12:07

Začína sa vzdelanie dieťaťa už v materskej škole? Je návrh povinnej dochádzky do predškolského ročníka materskej školy opodstatnený? Podľa čoho vyberajú rodičia školu pre následnú povinnú školskú dochá ...

Škola pre všetkých

Škola pre všetkých 14. 03. 2014 | 13:49

Rozhodnúť sa pre tú správnu školu pre dieťa je ťažké. O to ťažšie je to pre rodičov, ktorých dieťa vybočuje z mantinelov „normálu“.Sledujeme tzv. inklúziu v školskom systéme na Slovensku.

Živé vysielanie
??:??