Články / Projekty

Pestrofarebný klenot podzemia

Pestrofarebný klenot podzemia

V rámci rubriky venovanej UNESCO pamiatkam na Slovensku vás berieme do rôznych zákutí našej krásnej krajiny. Dnes sa vydáme do rozprávkovo farebného a dych vyrážajúceho podzemia Ochtinskej aragonitovej ...

110 000 metrov kubických ľadu

110 000 metrov kubických ľadu

Slovensko, hoci je malou krajinou, nemá núdzu o výnimočné pamiatky hmotného, nehmotného alebo prírodného dedičstva, ktoré boli zapísané do zoznamu UNESCO.

Veľké bohatstvo jaskýň

Veľké bohatstvo jaskýň

Mnohí z nás si určite pamätajú na rozprávku Soľ nad zlato. Jedno jej sfilmovanie sa uskutočnilo v nádhernom podzemí slovenských jaskýň. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré nemajú núdzu o počet jaskýň. ...

Neznáma značka UNESCO

Neznáma značka UNESCO

Vedeli ste, že na svete existujú len tri sprístupnené aragonitové jaskyne? Okrem Mexika a Argentíny sa jednou z nich pýši aj Slovensko. Je zapísaná i na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Čo by mala p ...

Bratislavské rožky

Bratislavské rožky

Podľa Sybily Mislovičovej z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra nie je spojenie „pravé orechové“ správne. Prichádza zo susedných Čiech a narúša systém ustálených slovných spojení typických pre našu kra ...

Materské a základné školy na Slovensku

Materské a základné školy na Slovensku

Začína sa vzdelanie dieťaťa už v materskej škole? Je návrh povinnej dochádzky do predškolského ročníka materskej školy opodstatnený? Podľa čoho vyberajú rodičia školu pre následnú povinnú školskú dochá ...

Škola pre všetkých

Škola pre všetkých

Rozhodnúť sa pre tú správnu školu pre dieťa je ťažké. O to ťažšie je to pre rodičov, ktorých dieťa vybočuje z mantinelov „normálu“.Sledujeme tzv. inklúziu v školskom systéme na Slovensku.