Slovenské národné povstanie

História

Slovenské národné povstanie

03. 09. 2018 17:57

Leto 1944. Na Východnom fronte ustupujú nemecké vojská a nádej na ich porážku sa stáva viac realitou. Vojská Červenej armády sa blížia k našim hraniciam. Vtedajší Slovenský štát má vládu kolaborujúcu s Hitlerom, ale aj relatívnu samostatnosť - bez účasti cudzích vojsk na našom území. Odpor voči vojne a nacistom sa však stupňuje. V slovenskej armáde sa ilegálne pripravuje povstanie. Situácia sa mení 29.augusta 1944 keď nemecké vojská nečakane začínajú okupáciu Slovenska. Povstalecké velenie armády sa stavia na odpor a vyhlasuje otvorený protest slovenských vojakov, partizánov a civilného obyvateľstva proti vstupu nemeckých jednotiek na slovenské územie. O význame Slovenského národného povstania hovoríme s PhDr. Ivanom Kamencom, CSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

100 ČSR_SNP


Jozef Bohunický, Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??