Vznik Československej republiky

História

Vznik Československej republiky

31. 10. 2018 14:53

Začiatkom prvej svetovej vojnovej apokalypsy bol proces národného sebaurčovania Čechov a Slovákov zatlačený do úzadia. Ale práve koniec vojny a s ním spájané nádeje ho oživil ešte silnejšie ako bol pred vojnou. Kapitulácia Rakúsko-Uhorska v októbri 1918 a podpísanie mieru, ktorý obsahoval aj podmienku uznania autonómie národov habsburskej monarchie, boli urýchľovačom dejinných udalostí, ktoré viedli k vzniku prvého československého štátu. O tom, čo všetko vzniku Československa predchádzalo hovorí Matej Hanula, PhD. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

100 ČSR Vznik Československa


Jozef Bohunický Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??