Herec
Herec

Unikátny archeologický nález

Unikátny archeologický nález

Záverečná etapa rekonštrukcie Bratislavského hradu priniesla unikátny archeologický nález v podobe drevozemného valu z 11. storočia. Táto hradba patrí k najlepšie zachovaným opevneniam z tejto doby v strednej Európe. Pamiatka by mohla byť verejnosti sprístupnená v roku 2023. Podľa archeológov je podobný nález v stredoeurópskom kontexte výnimočný, obdobný môže návštevník vidieť pod nádvorím Pražského hradu. Pre tento výnimočný nález sa posunie ukončenie rekonštrukčných prác na Bratislavskom hrade z pôvodne plánovaného februára na jún 2021.

Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR