150 rokov od založenia SSV

150 rokov od založenia SSV

Spolok sv. Vojtecha si v pondelok pripomenul 150. výročie svojho založenia. Ide v súčasnosti o najväčšie združenie katolíkov. Spolok založil v roku 1870 katolícky kňaz, jazykovedec a spisovateľ Andrej Radlinský. Po zatvorení Matice slovenskej v roku 1875 bol jedinou slovenskou inštitúciou a pričinil sa o uzákonenie a šírenie slovenčiny, ako aj o pozdvihnutie slovenskej kultúry a vzdelanosti. Najväčší rozkvet zaznamenal spolok v 30. rokoch minulého storočia, keď vďaka podpore svojich členov v USA a Kanade zriadil vlastnú tlačiareň a začal vydávať vlastné periodiká. V Spolku svätého Vojtecha vznikol napríklad Jednotný katolícky spevník či svätovojtešská Biblia. Hneď po svojom vzniku prevzal spolok vydávanie Katolíckych novín, ktoré boli založené ešte v roku 1849.

Zdroj: TASR

Martin Haraj, foto: tasr