Hudobné pamiatky k sviatku Troch kráľov

Hudobné pamiatky k sviatku Troch kráľov

Najstaršie hudobné pamiatky k sviatku Troch kráľov z územia Slovenska pochádzajú zo záveru 12. storočia. Informoval o tom Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV) s tým, že prvý historický doklad o trojkráľovom koledovaní je z konca 16. storočia a vzťahuje sa na región Gemera. Ústav vyhodnocoval známe aj novoobjavené hudobné pramene z obdobia od stredoveku po 20. storočie. Vo výskume sa spojili odborníci na hudobnú historiografiu a etnomuzikológiu a svoje výsledky predstavili v novej dvojjazyčnej slovensko-anglickej publikácii Hudba k sviatku Troch kráľov na Slovensku: od stredoveku po 20. storočie. Sviatok Zjavenia Pána (Epifánia, Traja králi) pripadá na 6. januára a uzatvára v západnej kresťanskej tradícii dvojtýždňové obdobie Vianoc. So sviatkom sa spájajú liturgické obrady viazané na cirkevné prostredie kláštorov a chrámov, ale aj tradičné obchôdzky a koledovanie. Obyčaj trojkráľových obchôdzok so spevom špecifických piesní v tradičnom prostredí bolo ojedinele zaznamenaná v 19. storočí, a to prevažne ako súčasť divadelných foriem a paradivadelných výstupov. Väčšinu trojkráľových kolied zdokumentovali počas 20. storočia z ústnej tradície, s presahmi aj do novšieho obdobia. Stručná epická forma kánonického textu Evanjelia podľa Matúša o troch mudrcoch z Východu umožňovala príbeh konkretizovať prípadne rozširovať alebo redukovať podľa predstáv a potrieb konkrétneho prostredia a spoločenstva. Takto upravený príbeh sa interpretoval nielen počas slávenia liturgie v chrámoch, ale cez koledovanie s prvkami divadla, hudby a slovesného umenia spojeného so symbolikou imaginárneho obradového priestoru. Odborníci vo svojej publikácií prinášajú nový pohľad na trojkráľovú hudbu a odhaľujú, ako sa hudba a spev spojené s týmto sviatkom štýlovo a žánrovo menili od konca 12. storočia až po začiatok 21. storočia. Zároveň zohľadnili chronologickú postupnosť historických prameňov a štyri ťažiskové druhy trojkráľovej hudby: gregoriánsky chorál, kancionálové duchovné piesne, pastorely a koledy. Koledová pieseň bola po prvý raz publikovaná v polovici 17. storočia ako súčasť kancionálového repertoáru. Duchovné piesne k sviatku Troch kráľov z tlačených kancionálov dopĺňa repertoár z rukopisných prameňov, ktorý nám dotvára predstavy o speve v chráme, ale aj mimo neho.

Zdroj: SITA

Iveta Michalíková Foto: Pixabay

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame