Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Memorandum národa slovenského

Memorandum národa slovenského

7. jún je na Slovensku pamätným dňom Výročia Memoranda národa slovenského. Patrí k základným dokumentom národno-emancipačného procesu formovania moderného slovenského národa. V Turčianskom Svätom Martine sa 6. a 7. júna 1861 konalo Slovenské národné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo okolo 6000 zástupcov slovenského národného života. Hlavným zostavovateľom dokumentu bol Štefan Marko Daxner. Memorandum deklarovalo nároky na slovakizáciu správy, súdnictva a školstva na území samosprávneho Hornouhorského slovenského Okolia. Požiadavky sa nepodarilo naplniť, ale neskôr sa o memorandum opierali zakladatelia Matice slovenskej v roku 1863 i zakladatelia Slovenskej národnej strany v roku 1871. Požiadavky tiež ostali základným programovým cieľom slovenských národovcov aj v ďalšom období do vypuknutia prvej svetovej vojny. Poslanci Národnej rady o pamätnom dni rozhodli prostredníctvom zákona z 20. októbra 1993.

Zdroj: TASR

Martin Haraj, Foto: voľné dielo

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame