555. výročie založenia Academia Istropolitana

555. výročie založenia Academia Istropolitana

Univerzita Istropolitana vznikla v 15. storočí z prirodzenej potreby pomôcť štátnemu aparátu Uhorska a obohatiť ho o vzdelaných a rozhľadených zamestnancov. Najstaršia vysoká škola na území dnešného Slovenska, ktorá fungovala vyše dve desaťročia, je známa aj pod názvom Academia Istropolitana. Pôsobilo na nej viacero humanistických učencov a bola organizovaná na základe stanov Bolonskej univerzity. 20. júla uplynulo 555 rokov odkedy začala svoju činnosť.

Zdroj: TASR

Elena Seeber Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame