Pred 40 rokmi uskutočnila ŠtB Akciu Vír

 Pred 40 rokmi uskutočnila ŠtB Akciu Vír

V období normalizácie v Československu nepovoľoval komunistický režim prijímanie nových členov do reholí a ani ich verejné fungovanie. Aj preto sa rehoľný život preniesol do ilegality a rehole sa rozširovali o tajných členov. Komunistický režim sa snažil zakročiť proti tajným rehoľným štruktúram. V pondelok 27. marca uplynie 40 rokov od jednej z represívnych akcií komunistickej Štátnej bezpečnosti, zameranej proti tajným františkánom a františkánkam, známej ako Akcia Vír.
Rozsiahla Akcia Vír sa uskutočnila na Kvetnú nedeľu 27. marca 1983. Príslušníci ŠtB prepadli domy bratov františkánov a sestier františkánok v Prešove, Košiciach, Poprade, Tvrdošíne, Ružomberku, Bratislave, Jindřichovom Hradci, v Prahe a Plzni. Vykonali domové prehliadky, pri ktorých zhabali náboženskú literatúru, liturgické predmety, písacie stroje, ale aj vkladné knižky. Bratia františkáni a sestry františkánky boli zatknutí, uväznení a obvinení z marenia dozoru nad cirkvami, pretože tajne vstúpili do františkánskeho rádu a vyvíjali v ňom činnosť.
Podnet na uskutočnenie tejto akcie vyšiel z najvyšších ideologických úrovní Komunistickej strany Československa, jej ústredného výboru, ako aj Štátneho úradu pre veci cirkevné, respektíve Slovenského úradu pre veci cirkevné.

V spojitosti so zásahom ŠtB vypočúvala aj desiatky ďalších ľudí, ktorí mali kontakt s františkánmi. O zásahu proti františkánskym reholiam informovali zahraničné médiá, protesty proti ich zatknutiu prichádzali z rôznych častí Slovenska aj zahraničia. Poslední obvinení františkáni boli prepustení z väzby 14. júla 1983 a obžaloby proti nim boli stiahnuté.

O Akcii Vír nakrútili v roku 2008 aj dvojdielny dokumentárny film.

Zdroj: TASR

Ingrid Slaninková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame