Jubileum Československého rozhlasu

Jubileum Československého rozhlasu

Československo sa v roku 1923 stalo po Spojenom kráľovstve druhou európskou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Dnes, vo štvrtok 18. mája, uplynulo od začatia pravidelného rozhlasového vysielania 100 rokov.

Keď taliansky vynálezca Guglielmo Marconi uskutočnil v roku 1895 prvé úspešné diaľkové vysielanie a príjem rádiových vĺn, zrejme ani netušil, aký významný objav urobil. O štvrťstoročie neskôr ovládli rozhlasové vlny celý svet.

Pokusy o rozhlasové vysielanie sa uskutočnili na území Československa už pred prvou svetovou vojnou a pokračovali aj po jej skončení. Prvý rozhlasový program, zložený zo slova a hudby, sa vysielal pri príležitosti prvého výročia vzniku Československej republiky 28. októbra 1919 z vojenskej vysielacej stanice umiestnenej na pražskej Petřínskej rozhľadni.

Pravidelné rozhlasové vysielanie v Československu sa začalo v sobotu 18. mája 1923 o 20.15 h. V legendárnom vojenskom stane požičanom od skautov, ktorý bol umiestnený na letisku Praha-Kbely sa zišli rozhlasoví pracovníci a v éteri sa premiérovo ozvalo povestné: "Haló, haló, zde vysílací stanice Radiojournalu."

Vysielanie trvalo spočiatku jednu hodinu denne, pričom všetko - správy aj hudobná produkcia - sa vysielali naživo. S cieľom propagovať vysielanie a získavať nových koncesionárov sa organizovali verejné odposluchy. V septembri 1923 začal vychádzať mesačník Radiojournal, ktorý informoval o rozhlasovom vysielaní.

Prvé rozhlasové vysielanie si totiž mohla vypočuť iba hŕstka poslucháčov. Zatiaľ čo na konci roku 1923 bolo len niekoľko desiatok koncesionárov, o desať rokov neskôr ich bolo v Československu už takmer 600.000 a v roku 1937 ich počet prekročil jeden milión.

Priekopníkmi rozhlasového vysielania v bývalom Československu boli novinár Miloš Čtrnáctý, podnikateľ v oblasti rádiotelefónie Eduard Svoboda a Ladislav Šourek, riaditeľ spoločnosti pre výrobu rozhlasových prijímačov Radioslavia. Práve oni stáli za spoločnosťou Radiojournal, československé spravodajstvo rádiotelefonické, v ktorej mala väčšinový podiel firma Radioslavia. Spoločnosť Radiojournal, ktorá vznikla oficiálne 7. júna 1923, získala v nasledujúcom mesiaci od Ministerstva pôšt licenciu na prevádzkovanie vysielania. Od roku 1925 bol jej majoritným vlastníkom štát.

Prvých dvadsať rádiokoncesionárov malo Slovensko už v roku 1924, o rok neskôr košickí poštoví technici prostredníctvom uspôsobeného rádiotelegrafného vysielača v Haniske uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku.

Príbeh pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku sa začal písať 3. augusta 1926, kedy spustil Radiojournal pravidelné vysielanie z Bratislavy. Z provizórneho štúdia v sále bývalého dôstojníckeho kasína vo Vládnej budove (terajšia budova Filozofickej fakulty UK) sa vysielalo dvakrát týždenne. Bratislavská pobočka Radiojournalu prešla na každodenné vysielanie ešte v tom istom roku. Z Košíc sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie 17. apríla 1927.

Zdroj: TASR

Branislav Grman, Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame