Pripomíname si príchod vierozvestcov

Pripomíname si príchod vierozvestcov

5. júla si Slovensko pripomína štátny sviatok príchodu Svätých Cyrila-Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Príchod solúnskych bratov sa datuje na leto roku 863.

Solúnski bratia patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. V histórii Slovanov, zvlášť Slovákov, tvoria Cyril a Metod jednu z najdôležitejších kapitol, pričom sa spomínajú aj v preambule slovenskej Ústavy.

Na území dnešného Slovenska sa kresťanské učenie rozšírilo už pred príchodom solúnskych vierozvestcov a preniklo na toto územie v období Rímskej ríše. Cyril-Konštantín a Metod prišli na pozvanie veľkomoravského panovníka Rastislava. Želal si misionárov, ktorí by uprednostňovali šírenie kresťanskej viery v reči, akou hovorí jeho ľud.

Solúnski vierozvestcovia počas svojho pôsobenia rozvinuli mnohostrannú vieroučnú, organizačnú a kultúrnu činnosť. Založili cirkevné školy a veľké úsilie venovali najmä prekladom Svätého písma a liturgických kníh do jazyka Slovanov pomocou hlaholiky, ktorú na tento cieľ zostavili. Počas viac ako trojročnej činnosti vyučili prvých žiakov a vytvorili preklady najdôležitejších bohoslužobných kníh.

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil v decembri 1980 Svätých Cyrila-Konštantína a Metoda za spolupatrónov Európy. Ako cirkevný sviatok sa slávi 14. februára.

S 5. júlom sa spája aj Deň zahraničných Slovákov. Od roku 1993 je pamätným dňom a každoročným miestom pripomienky jeSad Janka Kráľa v Petržalke, kde sa nachádza Pamätník slovenského vysťahovalectva.

Zdroj: TASR

Martin Haraj, Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame