V Hlbokom sa začal proces kodifikácie štúrovskej slovenčiny

V Hlbokom sa začal proces kodifikácie štúrovskej slovenčiny

Jozef Miloslav Hurban privítal na fare v Hlbokom v dňoch 11. - 16. júla 1843 svojich najbližších spolupracovníkov Ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu. Na stretnutí rokovali o podobe spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenského nárečia. Pri snahe o novú kodifikáciu spisovnej slovenčiny nadviazali na katolíckych bernolákovcov, ktorí uzákonili na základe kultúrnej západoslovenčiny prvý raz spisovný jazyk. Aj z týchto dôvodov odišli po skončení rokovania 17. júla 1843 za básnikom a katolíckym kňazom Jánom Hollým na Dobrú Vodu, aby im odobril ich rozhodnutie. Hollý, bard slovenskej (bernolákovskej) poézie, ich myšlienku odsúhlasil.

Zdroj: TASR

Branislav Grman, Foto: SNM

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame