Matica slovenská jubiluje

Matica slovenská jubiluje

4. augusta pred 160 rokmi sa konalo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej v Turčianskom sv. Martine. Symbolicky 1000 rokov od príchodu svätých Cyrila a Metoda. Ide o jednu z najstarších kultúrnych inštitúcií na Slovensku.

Predchodcom Matice slovenskej bol spolok Tatrín, ktorý vznikol na podnet Ľudovíta Štúra v auguste 1844 v Liptovskom Mikuláši a svoju činnosť rozvíjal do roku 1848. Vzniku Matice predchádzalo Memorandum národa slovenského. Bola v ňom aj požiadavka založiť slovenský kultúrny spolok.

Zhromaždenie zvolilo za prvého predsedu Matice slovenskej katolíckeho biskupa Štefana Moyzesa a za prvého podpredsedu evanjelického farára Karola Kuzmányho. Obaja tak symbolizovali spoluprácu medzi slovenskými katolíkmi a evanjelikmi.

Uhorské úrady sa po rakúsko-uhorskom vyrovnaní pozerali na pôsobenie Matice slovenskej s nevôľou. Po dvanástich rokoch činnosti ju v roku 1875 zatvorili a zhabali jej majetok. Jej činnosť sa obnovila až 1. januára 1919 po vzniku Československej republiky.

Zdroj: RTVS

Zuzana Botiková Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame