Objav priekopy pevnosti Ramessa III.

Objav priekopy pevnosti Ramessa III.

Výskumníci zo Slovenskej akadémie vied objavili priekopu v egyptskej lokalite Tell-el-Retábí, ktorá pravdepodobne chránila pevnosť faraóna Ramessa III. Počas novembra tam realizovali trinástu sezónu terénneho prieskumu.

„Na základe troch rezov vieme určiť, že priekopa lemuje vo vzdialenosti asi 20 metrov západnú hradbu opevnenia vládcu, ktorého zavraždili sprisahanci v jeho vlastnom háreme," vysvetlil Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky SAV. Starí Egypťania podľa jeho slov vykopali priekopu na tri lakte, čiže približne 160 centimetrov hlboko do štrkového podložia a mala veľmi strmé steny. Hudec naznačil, že útočníci pravdepodobne potrebovali rebríky na únik z tejto pasce, čo potvrdzujú staroveké reliéfy. Tie zobrazujú útočníkov s rebríkmi. Zdôraznil, že priekopa nemusela byť napojená na vodný zdroj, keďže egyptológovia narazili na spodnú vodu. „Súčasná hladina spodnej vody nemusí zodpovedať tej starovekej, keď nestála Asuánska priehrada a stav vody závisel od nílskych záplav," upozornil.

Multidisciplinárny tím zo Slovenska tvoria egyptológovia, archeológovia, geodetka a pedológ. Počas trinástej sezóny terénneho prieskumu sa zameriavajú na najzápadnejší okraj sídliskového pahorku - tellu, ktorý bol v minulosti často zasiahnutý nílskymi záplavami. Výskum je financovaný z grantu Agentúry na podporu výskumu a vývoja a nadáciou Gedíd Aigyptos.

Zdroj: TASR

Branislav Grman Foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame