Spevom za záchranu dedičstva

Spevom za záchranu dedičstva

Spievať sa dá pre radosť, no i s cieľom napríklad zachovať pre ďalšie generácie dedičstvo, ktoré by inak zub času zničil. Pred Vianocami sa v Bratislave ozývali vianočné piesne, ktoré pritiahli pozornosť redaktorky Eleny Seeber. Porozprávala sa s členmi mužského speváckeho zboru Kúcané z Kútov.

Kúcané

Elena Seeber