Vláda plánuje znížiť DPH v cestovnom ruchu

Vláda plánuje znížiť DPH v cestovnom ruchu

Vláda chce v rámci podpory cestovného ruchu po skončení pandémie koronavírusu v súlade s právom Európskej únie posúdiť zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky služby v tomto odvetví. Popri ubytovacích službách, kde je táto daň znížená na 10 % od začiatku minulého roka, by sa to podľa programového vyhlásenia vlády vzťahovalo aj na stravovacie služby v hoteloch a penziónoch, na služby cestovných a informačných kancelárií, sprievodcovské a rekreačné služby, ako aj na osobnú prepravu a prenájom vozidiel, služby športových zariadení či predaj cestovných lístkov, vstupeniek a suvenírov.

Elena Seeber Foto: TASR