Novoročný zvonivý pozdrav

Novoročný zvonivý pozdrav

Kampanológ Juraj Gembický z Košíc sa zaslúžil o to, že zvonárstvo a tradičné ručné zvonenie sa dostali na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Telefonicky sa spojil s redakciou Rádia Slovakia Internacional, aby všetkým poslucháčom poprial zvonivý novoročný pozdrav.

Juraj_Gembický

Elena Seeber Foto: TASR