Oslavuje 60 rokov

Oslavuje 60 rokov

Divadelný ústav zaznamenal 1. apríla 60 rokov svojej existencie. V tomto jubilejnom roku chystá okrem pravidelných projektov zameraných na drámu a divadlo (súťaže DRÁMA a Dramaticky mladí, festival Nová dráma/New Drama, Noc divadiel), publikačnej činnosti aj projekty zamerané na širšiu verejnosť. Pri príležitosti Svetového dňa divadla (27. 3) spustil prvú fázu výskumného projektu Divadelné prechádzky. Prostredníctvom neho je možné spoznať divadelnú históriu desiatich slovenských miest a obcí. Finalizuje tiež Virtuálnu databázu slovenského divadla, ktorá prepája informačný systém etheatre.sk s vedeckým, umeleckým a výskumným materiálom Múzea Divadelného ústavu, jeho verejného špecializovaného archívu, Špeciálnej knižnice a dokumentačných fondov. Bude pomôckou nielen na študijné a výskumné účely, aj širšia verejnosť v nej nájde všetky potrebné informácie o slovenskom divadle. V databáze sa bude nachádzať takmer milión údajov o slovenskej profesionálnej divadelnej scéne a približne 60.000 digitálnych dokumentov.
Zdroj: TASR

Iveta Michalíková Foto: TASR