Odkaz Alexandra Dubčeka

Odkaz Alexandra Dubčeka

Odkaz Alexandra Dubčeka bude predmetom celoslovenskej literárnej súťaže. Pri príležitosti 100. výročia narodenia tohto politika, demokrata a Európana ju vyhlásila obec Uhrovec v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Žiaci základných a študenti stredných či vysokých škôl budú môcť v rámci súťaže predstaviť prostredníctvom ľubovoľného slohového útvaru vlastný pohľad na túto významnú osobnosť moderných slovenských dejín. Autorské práce bude hodnotiť odborná porota zložená z vedeckých pracovníkov, novinárov a pedagógov. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v novembri v rodnej obci Dubčeka ako súčasť vzdelávacieho seminára pre mládež, na ktorý budú pozvaní všetci prihlásení autori. Súťaž sa koná v rámci Roka Alexandra Dubčeka, ktorý vyhlásila Matica slovenská.
Zdroj: TASR

Iveta Michalíková, foto: tasr